Trang web của Jun88 cung cấp thông tin và dịch vụ dựa trên nguyên tắc “nguyên trạng” và “có sẵn”. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính thích hợp cho một mục đích cụ thể nào đó của thông tin và dịch vụ trên trang web này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin hoặc dịch vụ trên trang web này. Điều này bao gồm mất lợi nhuận, mất dữ liệu, hoặc mất kinh doanh.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật thông tin và dịch vụ trên trang web này mà không cần thông báo trước. Jun88 không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong thông tin hoặc dịch vụ trên trang web này.

Người sử dụng của trang web này phải tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị người sử dụng cân nhắc và kiểm tra thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hoặc hành động nào dựa trên nội dung của trang web này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web nào mà Jun88 có liên kết hoặc trang web nào có liên kết đến Jun88. Việc liên kết đến các trang web bên ngoài không bao hàm sự ủng hộ hay chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoặc sử dụng của các trang web đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi hoặc hoạt động của người sử dụng trên trang web này. Jun88 có quyền kiểm tra, theo dõi, và báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm hoặc bất hợp pháp nào đối với trang web này theo quy định của pháp luật.

Xem thêm thông tin về Jun88: